PROJEKT

Narodowy Instytut Wolności

Spółdzielnia Socjalna Sekret Smaku informuje, iż w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 konkurs PROO Priorytet 5 Wsparcie doraźne – realizuje zadanie „Na ratunek Spółdzielni”.

Celem „Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich” jest wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego, wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji (w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją) oraz
wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego.

Wniosek o numerze 58660 został złożony przez Spółdzielnię do Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, a następnie rekomendowany do dofinansowania.

Po podpisaniu umowy beneficjent zakupił sprzęt, który umożliwi realizację bieżących zadań statutowych.

Jednocześnie jako organizacja, która skorzystała ze wsparcia w ramach: Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na 2018-2030 – Priorytet 5 Wsparcie doraźne pragniemy przyczynić się do rozpowszechniania informacji na temat „Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 –
2030”.

Szczegółowe informacje na temat sposobu uzyskania wsparcia oraz priorytetów znajdują się na stronie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego pod adresem: https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo-2/

Skontaktuj się z nami

Nie możemy się doczekać, aby Cię zobaczyć!

Poniedziałek – Piątek

10:00 – 14:00

Sobota, Niedziela

Nieczynne

Zadzwoń do nas

539 625 259

Odwiedź nas

ul. Podegrodzka 2A, 33-340 Stary Sącz