PROJEKT

Przedsiębiorstwo Społeczne +

Spółdzielnia Socjalna Sekret Smaku realizuje projekt finansowany w ramach naboru w programie „Przedsiębiorstwo Społeczne +” NA LATA 2023-2025:

 1. Działanie A WSPARCIE ZATRUDNIENIA LUB WSPARCIE BIEŻĄCE– okres realizacji projektu od lipca 2023 r. do grudnia 2023 r. Wartość finansowania wynosi 84955,42 zł zgodnie z podpisaną umowa z dnia 21.11.2023 r.
 2. Działanie B WSPARCIE REINTEGRACJI– okres realizacji projektu od sierpnia 2023 r. do grudnia 2023 r. Wartość finansowania wynosi 35960,00 zł zgodnie z podpisaną umową z dnia 08.11.2023 r.

Realizacja Programu jest finansowana ze środków Funduszu Pracy i Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem programu jest rozwijanie przedsiębiorczości społecznej przez zapewnienie PS dostępu do wsparcia finansowego ułatwiającego tworzenie miejsc pracy oraz reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także wzmocnienie zdolności do świadczenia usług społecznych.

Dofinansowanie, które otrzymała Spółdzielnia Socjalna Sekret Smaku w ramach programu „Przedsiębiorstwo Społeczne +” zostanie przeznaczone na:

 • pokrycie kosztów wynagrodzenia netto dla 5 pracowników spółdzielni
 • wyposażenie biura w komplet mebli biurowych
 • zakup laptopa
 • wynajem lokalu, w którym znajduje się siedziba spółdzielni
 • obsługa księgowa i kadrowa
 • wydatki na prąd
 • promocję i obsługę strony internetowej
 • opracowanie diagnozy indywidualnych planów reintegracyjnych
 • realizacja usług z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej
 • szkolenia zawodowe i kompetencyjne
 • wyjścia i wyjazd integracyjny

Skontaktuj się z nami

Nie możemy się doczekać, aby Cię zobaczyć!

Poniedziałek – Piątek

10:00 – 14:00

Sobota, Niedziela

Nieczynne

Zadzwoń do nas

539 625 259

Odwiedź nas

ul. Podegrodzka 2A, 33-340 Stary Sącz